Ishodi učenja

INTER-OUTCOMES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Početna stranica

E-mail Print PDF

 

Dobro došli na Web stranice projekta "Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES".

Projekt je financiran od strane Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

 

Cilj projekta:

Razrada metodike ishoda učenja i njihove diseminacije u okviru sustava za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju te njihove implementacije s naglaskom na interdisciplinarno područje informatike.

 

Opširnije:

Ishodi učenja mogu se promatrati na tri razine (razini ustanove, nacionalnoj i međunarodnoj razini). Nadalje, mogu se konstruirati za studijske programe koji djeluju u jednom znanstvenom polju, ali i za interdisciplinarne studijske programe. Ishodi učenja za interdisciplinarne programe zahtijevaju dodatnu analizu, suradnju različitih institucija i stručnjaka, ali i poslodavaca. Rezultati u tom području su dosta rijetki.

Namjera projekta je povezati FOI, FER i PMF-MO na definiranju, razradi i usporedbi ishoda učenja za studijski program informatike, koji nužno uključuje računarstvo i matematiku.

U prvoj fazi, radit će se općenito na ishodima učenja na pojedinim institucijama s naglaskom na diseminaciji i preciznom određivanju. Konstruirat će se ishodi učenja na razini programa, modula i predmeta te će ih se povezati s ostalim elementima kurikuluma, kao što su nastavne metode, opterećenje studenata, ECTS, te ocjenjivanje njihove realizacije. Ishodi učenja će se razmatrati na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

U toj fazi bit će organizirane 3 radionice (na svakoj instituciji partneru), koje su otvorene za sudjelovanje i izvan okvira institucija koje su partneri na projektu.

U drugoj fazi pristupit će se povezivanju i usporedbi konstruiranih ishoda učenja i njihovoj primjeni u interdisciplinarnom području informatike. Informatika se može promatrati sa stanovišta društvenog, tehničkog i matematičkog područja. U toj fazi bit će organizirana radionica i okrugli stol.

U sklopu projekta razvijat će se i ovaj Web portal kao centralno diseminacijsko mjesto na kojem će biti dostupni svi rezultati projekta, kao i odgovarajući diseminacijski materijal s uputama za izradu i implementaciju ishoda učenja.