Ishodi učenja

INTER-OUTCOMES

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Projektni tim

Projektni tim

E-mail Print PDF

 

Fakultet organizacije i informatike

 • Blaženka Divjak
  Voditeljica projekta prof.dr.sc. Blaženka Divjak sudjelovala je u ključnim povjerenstvima, projektima i akcijama vezanim uz reformu visokog školstva u Republici Hrvatskoj. Neke od tih projekta je i vodila.
  Vodila je pet međunarodnih projekta. Izdvajamo: koordinirala je dva Tempus projekta vezana uz bolonjsku reformu: «Aspects of information and organization systems: Curriculum development», 2002-2005 (ukupna vrijednost projekta je 500 000 Eura, a sudjelovalo je 10 partnerskih institucija iz EU i Hrvatske), te SCM Tempus projekta «Teaching and Language Skills», koje je financirala Europska komisija. Sudjelovala je u radu projekta: Referalni centar za osiguranje kvalitete, voditelja prof.dr.sc. Nevena Vrčeka, koji je također član ovog projektnog tima. Članica je radne grupe za pregovore Hrvatske s EU za područje znanosti. Član je i Hrvatskog tima za promociju Bolonjskog procesa, a u tom radu napisala je i dva Tempus projekta (Cro4Bologna i FurtherBologna) u sklopu kojih je održano 8 nacionalnih seminara o bolonjskoj reformi. Vodila je 3 radionice (u suradnji s prof.dr.sc. Vjeran Strahonjom) o konstruiranju i praćenju ishoda učenja. Posljednja od njih je održana na 4. bolonjskom seminaru (u okviru projekta FurtherBologna) u Opatiji 5.10.2007. Autorica je istraživanja poslodavci i bolonjska reforma, koji je prezentiran na nekoliko konferencija u zemlji i inozemstvu.
  U 2005. godini dobila je posebno priznaje rektorice za razvoj kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu.
 • Neven Vrček
  Neven Vrček je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje "Programsko inženjerstvo" i "Elektroničko poslovanje" na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Biran je u znanstveno-nastavno zvanje docent 1999. godine te u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor 2004. godine.
  Aktivni je istraživač na više znanstvenih i stručnih, međunarodnih i domaćih projekata, te voditelj Referalnog centra za kvalitetu na FOI Varaždin, TEMPUS projekta eGovCro, znanstvenog projekta Informacijska infrastruktura i interoperabilnost. Sudionik je više projekata i radionica na temu unapređenja visokog obrazovanja. Znanstveno i stručno je usmjeren na projektiranje i razvoj informacijskih sustava, strateško planiranje i optimizaciju informacijskih sustava te istraživanje učinaka primjene suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Tijekom rada u gospodarstvu neposredno je radio ili vodio razvoj na više projekata primjene ICT u proizvodnji i poslovanju. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova, te sudionik znanstvenih skupova i konferencija. Član je Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo te član Vijeća područja društvena-humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • Dragutin Kermek
  Dragutin Kermek je prodekan za nastavu Fakulteta organizacije i informatike. Sudjelovao je na nekoliko projekata na temu unapređenja visokog obrazovanja te na više radionica. Obnašao je različite dužnosti npr. CARNet koordinator, voditelj projekta izgradnje TCR sustava, voditelj znanstvenog projekta «Višerazinski, dinamički, komponentno bazirani softverski okviri», član tima referalnog centra «Metodika i komunikacija e-obrazovanja», član tima tehnološkog projekta “Prototip komercijalne on-line stručne edukacije iz psihologije korištenja Interneta”. Docent je na Katedri za računalstvo i tehnologiju (kolegij «Operacijski sustavi») i Katedri za teorijske osnove (kolegiji «Programiranje za Web» i «Napredno programiranje za Web»). Bio je predsjednik organizacijskog odbora međunarodne konferencije «Information and Intelligent Systems – IIS» (2003 i 2004), a ima i bogato iskustvo u implementaciji i primjeni sustava e-learninga u nastavi.
 • Tihomir Hunjak
  Tihomir Hunjak je dekan Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu te izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike gdje predaje kolegije "Matematika", "Teorija odlučivanja" i “Metode za višekriterijsko odlučivanje”. Izvodi nastavu i na poslijediplomskim studijima na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Također je nositelj predmeta Teorija odlučivanja na doktorskim studijima Fakulteta organizacije i informatike i Građevinskog fakulteta. Suvoditelj je znanstvenog poslijediplomskog studija „Menadžment poslovnih sustava” na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu i specijalističkog poslijediplomskog studija. Njegova znanstvena i stručna djelatnost vrlo je raznolika, a u primjeni metoda kvantitativnog menadžmenta, posebno višekriterijske analize odluka dao je pionirski doprinos. Aktivni je istraživač na više znanstvenih i stručnih, međunarodnih i domaćih projekata. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova, te sudionik znanstvenih skupova i konferencija. Njegova znanstvena i stručna djelatnost odvija se u više grana koje spadaju u područje ekonomije. Tako se može prepoznati njegov znanstveni i stručni rad povezan s problemima vrednovanja projekata i radovi koji spadaju u područje odlučivanja (primjene kvantitativnih metoda u menadžmentu), obrazovanja, bankarstva, planiranje proizvodnje i dr. Na mjestu prorektora za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu (2002-06) sudjelovao u rješavanju brojnih problema vezanih uz visokoškolske institucije. Vodio je i Tempus projekt – FIMACROU (Financial Management of Croatian Universities) u okviru kojeg se bavio rješavanjem osnovnih problema vezanih uz financiranje visokoškolskih institucija.
 • Zdravko Krakar
  Zdravko Krakar je redovni profesor na Fakultetu organizacije i informatike te predaje više predmeta na dodiplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju. Surađuje s međunarodnim asocijacijama u području informatike (CEPIS - Council of European Informatics Societies i IFIP - International Federation of Information Processing). Djeluje u strukovnim udrugama (Hrvatski informatički zbor, Hrvatski forum za kvalitetu u informatici). Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2000. g. Dobitnik je i više međunarodnih i domaćih priznanja, između ostalog posebnog priznanja za razvoj softvera u zaštiti okoliša (Como, Italija, 1999. g.), posebnih priznanja za razvoj informatike u Hrvatskoj, razvoj profesije, međunarodnu suradnju itd. Prošao je 20-tak specijalizacija i usavršavanja iz različitih disciplina vezanih za informatiku i menadžment. Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti, više međunarodnih znanstvenih i stručnih organizacija, a kao ekspert sudjeluje u radu niza hrvatskih državnih tijela, ustanova i stručnih asocijacija. Između ostalog radio je i za Ured Predsjednika RH i Vladu RH - Ured za internetizaciju. Član je Tehničkog odbora za normizaciju u Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Predsjednik je Tehničke komisije za ocjenu kvalitete programske opreme u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Predsjednik je Hrvatskog foruma za kvalitetu u informatici. Autor je više desetaka znanstvenih i stručnih radova te 11 knjiga u autorstvu i koautorstvu.
 • Vjeran Strahonja
  Vjeran Strahonja ima dokazano iskustvo u području planiranja, analize i dizajna informacijskih sustava, uključujući operativne i upravljačke odgovornosti; dokazano iskustvo u upravljanju projektima te razvoju i izvođenju školovanja za korisnike IT. Sudjelovao je u projektima razvoja informacijskih sustava i reinženjeringa poslovnih procesa te ima bogato iskustvo u edukaciji i u procjeni sustava kvalitete (Bootstrap metodologija). Sudionik je projekta "Referalni centar za osiguranje kvalitete" (voditelja prof. dr. sc. Nevena Vrčeka), vodio je više radionica na temu kvalitete u visokom obrazovanju, te 3 radionice (u suradnji s prof.dr.sc. Blaženkom Divjak) o konstruiranju i praćenju ishoda učenja. Posljednja od njih je održana na 4. bolonjskom seminaru (u okviru projekta FurtherBologna) u Opatiji 5.10.2007.
 • Zlatko Erjavec
  Zlatko Erjavec aktivno je sudjelovao u realizaciji dva TEMPUS projekta vezana uz reformu visokog obrazovanja: Aspects of Information and Organization Systems: Curriculum development (CD_JEP-16086-2001), FOI Varaždin, 2002.-2005. i Teaching and Language Skills, FOI Varaždin, 2004.-2005. Sudjelovao je na nekoliko seminara i radionica o bolonjskoj reformi u Republici Hrvatskoj, od kojih i na zadnjem seminaru u okviru projekta FurtherBologna održanom u listopadu 2007. u Opatiji. Bio je suvoditelj radionice na temu kvalitete nastave u okviru bolonjske reforme održane na VUŠ-u u Petrinji 2006. godine, a također je i ECTS koordinator na matičnoj ustanovi, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
 • Nina Begičević
  Nina Begičević radi kao znanstveni novaka/asistenta na projektu "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija (0016017)" voditelja prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka te održava seminarsku nastavu iz kolegija Teorija odlučivanja i Metode za višekriterijsko odlučivanje. U prosincu 2003. godine upisuje poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment poslovnih sustava" na Fakultetu organizacije i informatike. U siječnju 2006. godine, nakon ispunjavanja zadanih uvjeta, odobrava joj se završetak poslijediplomskog znanstvenog studija "Menadžment poslovnih sustava" izradom doktorske disertacije. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te je u sklopu svojeg usavršavanja sudjelovala na mnogim radionicama i seminarima. Radila je na znanstvenim i stručnim projektima, te sudjelovala u radu nekoliko međunarodnih projekata. Od 2005. godine članica je organizacijskog odbora međunarodne konferencije IIS. Sudjelovala je na više seminara i radionica, npr.: Studijski boravak na Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, u okviru mobility aktivnosti TEMPUS projekta Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro), veljača, 2007., Workshop "Defining quality and implementing quality cycles with employers and other stakeholders", David Law, Academic Registrar, University of Warwick (UK), Conference "Quality of Education: in the eye of the beholder?", Maastricht University, November 2006, Maastricht, radionice organizirane u okviru Tempus projekta Joint European Project UM_JEP-19105-2004, Education Quality Improvement by eLearning Technology itd. Aktivno je sudjelovala u realizaciji dva TEMPUS projekta vezana uz reformu visokog obrazovanja: Aspects of Information and Organization Systems: Curriculum development (CD_JEP-16086-2001), FOI Varaždin, 2002.-2005. i Teaching and Language Skills. Sudjelovala je i u projektu Referalni centar za upravljanje kvalitetom.
 • Sandro Gerić
  Sandro Gerić radi kao znanstveni novak na Fakultetu organizacije i informatike. Završio je poslijediplomski znanstveni studij "Informacijske znanosti" na Fakultetu organizacije i informatike, te magistrirao 2006. godine s temom "Model odabira mjera zaštite informacijskog sustava pomoću ekspertnog sustava”. Izvodi nastavu iz više kolegija na dodiplomskom i diplomskom studiju. Praktično informatičko obrazovanje nadopunjavao je nizom seminara i radionica. Autor je desetak znanstvenih i stručnih radova, sudionik je više radionica iz područja unapređenja visokog obrazovanja, npr. CREDIT Croatian and BiH Educational Institutions Training Internationalisation and Quality Assurance projekta Tempus UM_JEP-18094-2003 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO), te više radionica o kvaliteti u visokom obrazovanju organiziranih u okviru projekta Referalni centar za unapređenje kvalitete, u kojem je i sam sudjelovao.
 • Darko Grabar
  Darko Grabar radi kao stručni suradnik na Fakultetu organizacije i informatike. Trenutno je na poslijediplomskom studiju Informacijske znanosti. Na fakultetu radi na poslovima održavanja CMS sustava, sustava za e-učenje te razvoju Web aplikacija. Glavno područje interesa mu je razvoj aplikacija baziranih na novim Internetskim tehnologijama. U sklopu stručnog usavršavanja završio je CARNet E-learning akademiju, smjer Course Design te je prisustvovao nizu seminara i radionica. Autor je više stručnih radova iz područja razvoja Web aplikacija te e-obrazovanja. Sudjeluje i na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata (Tempus: JEP_IB 40042_2005, IB_JEP-41063-2006, Eureka: IS4, ITC LMS).

Fakultet elektrotehnike i računarstva

 • Vedran Mornar
  Vedran Mornar rođen je 29. svibnja 1959. u Zagrebu. Školsku godinu 1987./88. proveo je kao Fulbrightov stipendist na University of Southern California, Los Angeles, SAD. Doktorsku disertaciju obranio je 1990. godine. Od 1982. radi na Zavodu za primijenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu kao zavodski suradnik, od 1986. godine kao asistent, od 1992. godine kao docent, od 1998. godine kao izvanredni profesor, a od 2003. godine kao redoviti profesor za znanstveno područje Računarske znanosti na grupi predmeta Računarske znanosti iz koje je izrastao današnji Zavod za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od zaposlenja radi na vanjskoj suradnji Zavoda na projektiranju i izgradnji informacijskih sustava podržanih bazama podataka i postupcima operacijskih istraživanja. Predaje više predmeta na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Pod njegovim vodstvom obranjeno je oko 100 diplomskih radova, desetak magistarskih radova i 3 doktorata. Četiri godine proveo je kao prodekan za nastavu, a trenutno obavlja dužnost dekana FER-a. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova i sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Član je IEEE Computer Society i uredništva znanstvenog časopisa Journal of Computing and Information Technology.
 • Mario Cifrek
  Mario Cifrek radi kao izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija zaposlio se u Zavodu za elektronička mjerenja i sisteme Elektrotehničkog fakulteta, gdje danas i radi. Sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Elektronička mjerenja i komponente, Elektronička instrumentacija i Biomedicinska elektronika. Autor je ili koautor više izvornih znanstvenih radova, 32 rada prikazana na znanstvenim skupovima i više stručnih radova. Područje njegova znanstvenoistraživačkog i stručnog rada je elektronička mjerna tehnika i instrumentacija te biomedicinska elektronika. Član je nekoliko strukovnih društava: CROMBES, KoREMA, HMD.

Prirodoslovno matematički fakultet

 • Robert Manger
  Robert Manger izvanredni profesor na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te je u svom dosadašnjem radu sudjelovao u velikom broju stručnih i znanstvenih projekata. Iskustvom u koordiniranju projektnih timova pridonijeti će predloženom projektu u kojem će imati ulogu projektnog koordinatora na instituciji PMF-MO. Predaje više kolegija na dodiplomskoj (Strukture podataka i algoritmi, Baze podataka, Softversko inženjerstvo) i poslijediplomskoj nastavi (Algoritmi za rješavanje NP-teških problema). Član je Hrvatskog matematičkog društva, IEEE Computer Society te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja.
 • Aleksandra Čižmešija
  Aleksandra Čižmešija je izvanredni profesor na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te sudjeluje na predloženom projektu kao član projektnog tima koji će djelovati na instituciji PMF-MO Zagreb. U svom dosadašnjem radu sudjelovala je u radu velikog broja stručnih i znanstvenih projekata te radionica. Predaje više kolegija na dodiplomskoj nastavi (Metodika nastave matematike I, Metodika nastave matematike i informatike I, Metodika nastave matematike II, Metodika nastave matematike i informatike II, Seminar iz metodike nastave matematike II, Seminar iz metodike nastave matematike i informatike II, Metodika nastave informatike) te sudjeluje na projektu MZOS-a Numerički algoritmi teorije aproksimacija. Autor je i koautor više znanstvenih radova.
 • Goranka Nogo
  Goranka Nogo sudjeluje na predloženom projektu kao član tima sa institucije PMF-MO Zagreb, te će time doprinijeti utvrđivanju ishoda učenja sa aspekta interdisciplinarnosti. U svojoj dosadašnjoj karijeri sudjelovala je na više projekta i radionica iz područja unapređenja obrazovanja. Predaje više kolegija na dodiplomskoj nastavi (Programiranje, Kombinatorika, Računarski praktikum 3 - Mathematica) te sudjeluje na projektima CRO GRID Aplikacije i Distribuirani algoritmi kombinatorne optimizacije.
 • Željka Milin Šipuš
  Željka Milin Šipuš je docent na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te je u svom dosadašnjem radu sudjelovala u velikom broju stručnih i znanstvenih projekata te radionica. Predaje više kolegija na dodiplomskoj nastavi (Linearna algebra 1, Linearna algebra 2) te sudjeluje na projektu MZOS-a Geometrije i algebarsko-geometrijske strukture (voditelj projekta Vladimir Volenec). Autor je i koautor više znanstvenih radova.

Inozemni stručnjaci

 • Prof.dr.sc. Hämäläinen Kauko Kalevi
  Prof.dr.sc. Hämäläinen Kauko Kalevi sudjeluje na projektu kao inozemni stručnjak za područje unapređenja visokog obrazovanja, pitanja kvalitete visokog obrazovanja te ishoda učenja. Direktor je Palmenia Centre for Continuing Education, a u svojoj karijeri obnašao je (i obnaša) različite dužnosti u European Network for University Continuing Education (podpredsjednik), University Continuing Education Network in Finland (predsjednik), National Evaluation Council, član uprave Finnish Middle East Foundation, predsjednik odbora European Network for Higher Education Evaluation Agencies (ENQA). Sudjelovao je u mnogim međunarodnim projektima iz područja unapređenja visokog obrazovanja, a njegov doprinos projektu očekuje se kroz uspostavu kontakata s relevantnim institucijama EU, te kroz sudjelovanje na planiranim radionicama koje će se organizirati u sklopu projekta u RH.
 • Prof.dr.sc. Piet Verhesschen
  Prof.dr.sc. Piet Verhesschen s Katholieke Universiteit Leuven također sudjeluje na projektu kao inozemni stručnjak za područje unapređenja visokog obrazovanja, pitanja kvalitete visokog obrazovanja te ishoda učenja. Djelatnik je Office for International policy and International Office, te je sudjelovao u mnogim međunarodnim projektima iz područja unapređenja visokog obrazovanja, a njegov doprinos projektu očekuje se kroz uspostavu kontakata s relevantnim institucijama EU, te kroz sudjelovanje na planiranim radionicama koje će se organizirati u sklopu projekta u RH.