Ishodi učenja

INTER-OUTCOMES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Vijesti Generalno Izdana je knjiga Ishodi učenja u visokom školstvu

Izdana je knjiga Ishodi učenja u visokom školstvu

E-mail Print PDF

Ova knjiga je nastala kao rezultat rada na projektu Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES koji se izvodio na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od veljače 2008. do veljače 2009. godine, a bio je financiran je od strane Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Partnerske institucije na projektu su bile Prirodoslovno-matematički fakultet – Matematički odjel Sveučlišta u Zagrebu i Fakultet elektrotehnike i računarstva  Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica projekta je bila prof.dr.sc. Blaženka Divjak s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

U toku provođenja projekta pokazala se izrazita potreba za izradom priručnika za ishode učenja na hrvatskom jeziku koji bi koristili nastavnici, studenti, ali i gospodarstvenici. Dakle, naša je namjera bila napraviti prije svega korisnu knjigu koja osim teoretske podloge i metodološkog koncepta sadrži i primjere iz prakse. Ne usuđujemo se tvrditi da su to najbolje izabrani primjeri, ali oni su stvarni i rezultat su rada barem tri ekipe koje su djelovale na spomenutim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio knjige može poslužiti kao repozitorij pojmova i procedura vezanih uz koncept poučavanja u čijem je središtu student. Nakon toga slijede primjeri ishoda učenja na raziličitim razinama: razina strukovnih udruga, razina programa, razina predmenta te ishodi učenja na razini nastavne cjeline. Posebno poglavlje se bavi ocjenjivanjem studenta, tj. provjerom ishoda učenja jer se tijekom rada na projektu pokazalo da u Hrvatskoj postoji malo pisanih izvora novijeg datuma o toj temi, a i da razumijevanje uloge ocjenjivanja u nastavnom procesu i učenju, treba posvijestiti.
Nadalje je posebna pažnja posvećena zapošljivosti studenta, odnosno analizi toga kako tržište rada utječe na izradu ishoda učenja i njihovu provjeru. Posljednje poglavlje, koje bi jednako moglo biti i prvo, istražuje ulogu ishoda učenja u cjelokupnom sustavu osiguranja kvalitete u visokom obazovanju. Svi prilozi u ovoj knjizi, osim dijelova koji se odnose na primjere programa studija, imaju izrazitu istraživačku i inovativnu komponentu, te nose prepoznatljiv autorski pečat, pa kao takvi sigurno nadilaze isključivo stručnu razinu.

Sadržaj, predgovor i prva dva poglavlja knjige možete skinuti ovdje (pdf)